Menu
Back

Směnka 3M

Směnka 3M

Bežný účet v EUR Určený pre právnické osoby povinný min. vklad aj zostatok 170,- EUR úroková sadzba pásmová pripisovanie úrokov k ultimu štvrťroka využitie na TPS a ZPS možnosť vydania PK k účtu možnosť zadania inkasa, trvalých príkazov, automatických prevodov Bežný účet v CM Bežný účet v CM je určený pre právnické osoby povinný min. vklad aj zostatok je 140,- USD, 4 000,- CZK úroková sadzba vyhlasovaná pripisovanie úrokov k ultimu štvrťroka Termínované vklady v EUR Určené pre právnické osoby minimálny vklad 1 700,- EUR, ďalší vklad najmenej 34,- EUR úroková sadzba pevná do 1R pásmové úročenie pripisovanie úrokov pri splatnosti (1 až 12 M) možnosť predčasného výberu za poplatok viazanosť: 7 dní, 1,2,3,6,9 a 12M